Integritetspolicy

För oss på EVRY Sweden AB är det viktigt att du och dina personuppgifter behandlas ansvarsfullt med hänsyn till din integritet och att du får reda på vilken information vi samlar in om dig, hur vi använder informationen samt hur vi samlar in informationen. Denna policy beskriver även dina rättigheter och hur du går till väga för att utöva dina rättigheter.

EVRY Sweden AB samlar in och behandlar information inom de områden och funktioner som anges nedan.

När du använder vår app OnTag Scorekort kan du direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt.

Information du ger till oss: Golf ID
E-postadress*
Telefonmodell
Score från golfrundorna
GPS-position

*Vid anmälan till nyhetsbrev.

När du använder vår app OnTag Scorekort hämtar vi information om dig från Golfens IT-system (GIT). Den information vi hämtar är följande:

Information Syfte
Inloggningsuppgifter till Min Golf För autentisering av användaren i appen
Golf ID För identifiering av användaren vid hämtning av information
Namn För identifiering av spelaren i appen.
Medlemsklubb(ar) Används för identifiering av rättigheter till banguiderna.
Starttider För att visa relevant information kring ronden.
Kön Används för beräkning av spelhandicap.
Ålder Används för att kunna visa vouchererbjudande mot en viss åldersgrupp
Handicap (HCP) Används för HCP-justering och beräkning av SHCP

Behandling och lagring av personuppgifter Vi kommer hantera dina personuppgifter inom EU/ESS.
All information ovan, utom GPS-position, lagras i våra system i 2 år efter senast registrerade rond i OnTag Scorekort. Om ingen rond har registrerats i OnTag Scorekort under 2 år kommer EVRY Sweden AB att radera användaren och all information tillhörande denna.
Väljer du att avregistrera dig från nyhetsbrevet lagras din e-postadress i maximalt 30 dagar i våra system efter avregistrering.
Behandling av informationen är nödvändig för att tillhandahålla funktionaliteten i OnTag Scorekort.
Ingen information kommer delas med eller säljas till tredje part.

Rätt att få tillgång till din data Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har om dig samt verifiera den information vi har om dig. Kopian är kostnadsfri och vi strävar efter att ge dig svar inom 60 dagar.

Rätt till rättelse Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dig själv ändrad/rättad.
Begäran om rättelse av information som hämtas från Golfens IT-system (GIT) skall ske till din medlemsklubb eller Svenska Golfförbundet.

Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd") Om du inte längre vill att vi sparar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade.

Rätt att återkalla samtycke Du har när som helst rätt att återkalla samtycken som du givit EVRY Sweden AB.
Vid återkallande av samtycket kommer all information som vi lagrar i våra system att raderas inom en månad, från att du återkallade samtycket.

Rätt till dataportabilitet Du har rätt att få de personuppgifter som du tillhandahållit till oss som behandlas automatiskt, överförda till dig själv eller en ny personuppgiftsansvarig om den lagliga grunden är samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för att fullgöra ett avtal och detta inte påverkar tredje parts rättigheter på ett ogynnsamt sätt.

Leverantörer, underleverantörer samt bolag inom EVRY Sweden AB koncernen För att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt för andra syften beskrivet i den här policyn kan EVRY Sweden AB komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer samt bolag inom EVRY koncernen.

Kontakta oss Personuppgiftsansvarig är EVRY Sweden AB, org. 556237-3877.
Om du har frågor angående hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att maila oss på support.halmstad@evry.com.

Tillsynsmyndighet Integritetsskyddsmyndigheten (fr.o.m. den 25 maj 2018, dessförinnan Datainspektionen) är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att EVRY Sweden AB behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 08-657 6100
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Uppdateringar EVRY Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera i denna policy.